Logo

KULLANIM KOŞULLARI

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, Ziyaretçi veya Üye olarak Uygulama’ya erişim sağlayan kişilerin tamamı için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız İnternet Sitesi’ni ve/veya Uygulama’yı ziyaret etmeyiniz ve/veya kullanmayınız.

1.2. Uygulama’nın sahibi “Caferağa Mah. Şair Nefi Sok. No:46/5 Kadıköy / İSTANBUL” adresinde yerleşik olan Lokma Studio Teknoloji Anonim Şirketi (“Lokma Studio”) adlı şirkettir. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler, Lokma Studio tarafından sağlanmaktadır. 

1.3. Lokma Studio, İnternet Sitesi ve Uygulama’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Lokma Studio, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, Uygulama’da yayımlandığı tarihten itibaren Uygulama’yı ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları Ziyaretçi ve Üyeler’in tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

2. TANIMLAR

İNTERNET SİTESİ: Tüm hakları Lokma Studio’ya ait olan https://lokmastudio.com/ alan adlı internet sitesidir.

UYGULAMA: Tüm hakları Lokma Studio’ya ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımdır.

ÜYE: İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden oluşturduğu hesap ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde İnternet Sitesi ve Uygulama’ya üye olmuş gerçek kişileri ifade eder.

İÇERİK: İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden erişimi mümkün olan, Lokma Studio tarafından yüklenmiş, her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir.

VERİ TABANI: İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Lokma Studio’ya ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir.

3. UYGULAMA KULLANIM KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1.Üyeler, İnternet Sitesi ve Uygulama’yı kullanarak Üyelik Sözleşmesi’ne ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul ederler. İnternet Sitesi ve Uygulama'da suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden Lokma Studio sorumlu tutulamaz.

3.2.Üyeler’in İnternet Sitesi ve Uygulama’yı, siyasi ve/veya felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlamak için kullanması, İnternet Sitesi ve Uygulama’da haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda davranış veya yorumda bulunması ve İnternet Sitesi ve Uygulama’da toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunması yasaktır. 

3.3.Diğer üyelerin ve/veya Lokma Studio’nun özel ya da gizli dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı; aksi takdirde bu davranışlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendinize ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.4.Üyeler, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyali, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyali İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinde doğrudan veya mesaj yoluyla paylaşamaz. 

3.5.Üyelik şahsidir ve her bir gerçek kişinin yalnızca bir üyeliği bulunabilir. Üyeler, üyelik ile ilgili olarak üyelik bölümde verdiği bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu garanti eder.

3.6.Üyeliğin, Üye tarafından, sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilmesi veya kullandırılması mümkün değildir.

3.7.Üyeler’in sayılan yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya mevzuata göre suç tanımına girebilecek şekilde paylaşımlarda bulunması yasaktır ve bu türden bir davranışın tespiti halinde ilgili Üye, eyleminin tüm yasal sorumluluğu kendisine ait olmak üzere üyelikten çıkartılabilir.

3.8.Lokma Studio, Üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ya da bu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir. Hukukun ve Üyelik Sözleşmesi'nin ilgi alanına girmeyen konularda ve hizmetin özü icabı, Lokma Studio‘nun Üyeler'e karışma, sınır koyma niyeti, yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Üyeler, Lokma Studio tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve Lokma Studio’nun tamamen sorumsuz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda Üyeler, üçüncü kişilerle doğabilecek uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü kişilerin tazminat taleplerinde Lokma Studio’nun sorumlu tutulamayacağını, her ne sebeple olursa olsun tutulması halinde ise Lokma Studio’nun katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.9.Üyeler, İnternet Sitesi ve Uygulama'yı herhangi bir ürünün ve/veya hizmetin satışına tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla kısıtlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz, Hizmet üzerinden diğer Üyeler'den doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz, diğer Üyeler'den ticari veya başka amaçlı olarak e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere, herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

3.10. Lokma Studio ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

3.11. Lokma Studio üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik’in Lokma Studio’nun öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce Lokma Studio dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

3.12. Lokma Studio üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’in depolandığı Veri Tabanı’na üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Lokma Studio’nun yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Lokma Studio’nun dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.

3.13. Veri Tabanı ve Veri Tabanı’nda yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı Lokma Studio’nun öncül ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.14. Lokma Studio üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’i elde etmek maksadıyla Veri Tabanı’ndan yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Veri Tabanı’ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesi kapsamında ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Lokma Studio tarafından bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.15. İçerik’in Lokma Studio’nun yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

3.16. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sayfalarda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin ve Lokma Studio’nun yazılı izni olmaksızın hiçbir koşul ve şart altında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. Ancak Lokma Studio, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Üyeler ile ilgili birtakım bilgileri ilgili makam ve mercilere verebilir.

3.17. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde Lokma Studio’nun maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Lokma Studio’nun herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. 

3.18. Üyeler, işbu Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Lokma Studio’nun üyeliği sona erdirmek ve Üyeler’in Uygulama’ya girişini engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Lokma Studio’da erişilen İçerikler ile Lokma Studio’nun, Veri Tabanı’nın, ara yüzün, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Lokma Studio’ya aittir ve/veya Lokma Studio tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Lokma Studio tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Lokma Studio’nun, Veri Tabanı, aray üz de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Uygulama’dan doğan her türlü hakkı saklıdır.

4.2. Lokma Studio’da kullanılan her türlü resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden İçerik de Lokma Studio’ya aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Lokma Studio tarafından sağlanan bu türden İçerikler’in Üyeler ve üçüncü kişiler tarafından başka amaçlarla kullanılması Lokma Studio‘nun öncül ve yazılı onayına bağlıdır ve bu öncül ve yazılı onayın bulunmaması halinde kesinlikle yasaktır. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı, telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da yürürlükteki mevzuatın ihlaline yol açabilir. İçerik’in izinsiz kullanılması halinde Lokma Studio, bu İçerik’ten doğan her türlü hakkını kullanma yetkisini haizdir.

4.3. Lokma Studio, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla, Lokma Studio içerisinde yer verilen her türden İçerik’e ilişkin olmak üzere, İçerik’in elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir. Üyeler, Hizmetler’i, Lokma Studio’ya ait olan bilgileri ve Lokma Studio’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin Lokma Studio’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Lokma Studio Kullanım Koşulları’ndan ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nden ve bu metinlerin Uygulama’da yayınlanan eklerinden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Lokma Studio açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Lokma Studio’nun Üyelerin herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.

Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Lokma Studio’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

6. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu Kullanım Koşulları, Lokma Studio tarafından İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler, işbu Kullanım Koşulları’nı Lokma Studio’yu ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla kabul etmiş olurlar. Lokma Studio, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler Lokma Studio üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Logo
LOKMA STUDIO Teknoloji A.Ş.Caferağa Mah. Şair Nefi Sk. No:46/5 Kadıköy / İstanbulinfo@lokmastudio.com